Župnijski pastoralni svet 2015-2020ZAPISNIKI SEJ &nbsp; zapisnik ŽPS&nbsp;marec 2022 (9.3.2022) zapisnik ŽPS KORONA 1 (2 in 3.3. 2021) zapisnik ŽPS39&nbsp;(3.3.2020) zapisnik ŽPS38&nbsp;(4.2.2020) zapisnik ŽPS37&nbsp;(7.1.2020) zapisnik ŽPS36&nbsp;(3.12.2019) zapisnik ŽPS35 (5.11.2019) zapisnik ŽPS34 (7.9.2019) zapisnik ŽPS32 (2.4.2019) zapisnik ŽPS31 (6.3.2019) zapisnik ŽPS30 (5.2.2019) zapisnik ŽPS29 (8.1.2019) zapisnik ŽPS28 (9.12.2018) zapisnik ŽPS27 (13.11.2018) zapisnik ŽPS26 (9.10.2018) zapisnik ŽPS25 (11.9.2018) zapisnik ŽPS24 (6.6.2018) zapisnik ŽPS23 (15.5.2018) zapisnik ŽPS22 (6.3.2018) zapisnik ŽPS21 (9.1.2018) zapisnik ŽPS20 (6.12.2017) zapisnik ŽPS19 (12.11.2017) zapisnik ŽPS18 (2.10.2017) zapisnik ŽPS17 (6.6.2017) zapisnik ŽPS16 2.5.2017) zapisnik ŽPS15 (6.3.2017) zapisnik ŽPS14 (9.1.2017) zapisnik ŽPS13 (7.12.2016) zapisnik ŽPS12 (13.11.2016) zapisnik ŽPS11 (3.10.2016) zapisnik ŽPS9 (7.6.2016) zapisnik ŽPS8 (3.5.2016) zapisnik ŽPS7 (5.4.2016) zapisnik ŽPS6 (11.2.2016) zapisnik ŽPS3 (6.10.2015) zapisnik ŽPS2 (13.9.2015) zapisnik ŽPS1 (5.6.2015) zapisnik ŽPS (15.5.2015) &nbsp; Župnijski pastoralni svet je krovna organizacija vseh lai&scaron;kih gibanj v župniji in skrbi za sodelovanje med duhovnikom in laiki v župniji. Delovanje ŽPS določa statut, ki je priložen v nadaljevanju. Mandat ŽPS traja 5 let. Člani se srečujejo na rednih sejah, kjer obravnavajo aktualna vpra&scaron;anja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, načrtujejo pastoralne dogodke v župniji in se seznanjajo z delovanjem posameznih delujočih skupin v župniji. NALOGE ŽPS: a) načrtovanje pastoralnega dela skupaj z župnikom; b) postavlja cilje, ki naj bi jih župnija v določenem času dosegla; c) pomaga poiskati odgovore na določene probleme in d) i&scaron;če nove poti, kako učinkoviteje oznanjati evangelij obrobnim. Da bi bilo delo na&scaron;ih liturgičnih sodelavce uspe&scaron;no in Bogu po volji, ter da bi vsak posameznik svoje poslanstvo opravljal z največjim veseljem in ljubeznijo za dobrobit vseh ljudi, se priporočamo z molitvijo za liturgične sodelavce, katera je bila objavljena v slovenskem molitveniku Kristjan moli iz leta 1982 na 41 strani in se glasi takole: Vsemogočni Bog, s čudovito modrostjo si uredil, da se Kristusovo kraljestvo &scaron;iri po vsem svetu in smo po bogoslužju lahko vsi ljudje v vseh časih deležni tvojega odre&scaron;enja.&nbsp;Pomagaj na&scaron;im bratom in sestram, ki kot bralci, strežniki, pevci in pevke na poseben način sodelujejo pri bogoslužju. Naj svojo službo opravljajo zavzeto s svetim spo&scaron;tovanjem tebi v slavo in ljudem v zveličanje. Po Kristusu, na&scaron;em Gospodu. Amen. &nbsp; IMENOVANI ČLANI: 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peter Oprčkal 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mateja Oprčkal 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Branka Mavhar 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ivan Ravnak 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vid Preložnik 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janez Čeprlin 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mag. Sabina Majcen 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jožica Žibret 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Katarina Kotnik 10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marija Gobec 11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ivica Delčnjak 12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marta Toman 13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rudi Tepej 14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvo Blazin&scaron;ek 15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vincenc Božnik 16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Brigita Kuglar 17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomislav Vinder 18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rajko Sentočnik 19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jelka Žlaus 20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvo Ovtar 21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Branka Klinc 22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Karmen Stvarnik Rauter 23.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Igor Bor&scaron;ič&nbsp; 24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dr. Mihael Deželakhttps://zupnija-nova-cerkev.rkc.si/index.php/content/display/286<![CDATA[Župnijski pastoralni svet 2000-2015]]>