Predstavitev cerkve Poleg župnijske cerkve Svetega Lenarta ima župnija Nova Cerkev podružnico v kraju Lemberg, ki je posvečena Sveti Katarini. Podrobnej&scaron;o predstavitev župnijske cerkve lahko najdete na strani&nbsp;Turističnega dru&scaron;tva Nova Cerkev. https://zupnija-nova-cerkev.rkc.si/index.php/content/display/28<![CDATA[Cerkev sv. Katarine v Lembergu]]>