Preskoči na vsebino


Poročilo o porabi sredstev Župnijske Karitas Nova Cerkev za leto 2015

 

A

VIR PRIHODKA

 

Znesek v EUR  

1.

Zbrana sredstva od prireditev in akcij ( venčki,butare, voščilnice,)

 

         749,60

2

Prispevki lokalnih skupnosti ( občina, KS)

 

       1400,00

3

Darovi dobrotnikov ( po položnici, gotovina, nabiralnik v cerkvi, sveče) 

 

         833,57    

4

Prejeta denarna sredstva od ŠKC

 

/

5

Drugo:

 

/

 

SKUPAJ VSI PRIHODKI:

 

       2.983,17

 

B

 

VRSTA STROŠKA

ZNESEK v EUR

1.

Stroški poslovanja (poštnina,telefon)

            381,37

2.

Investicije in vzdrževanja

 

/

3.

Stroški izvedbe dobrodelnih akcij

 

           206,00       

4.

Pomoč v hrani, z ozimnico in higienskimi pripomočki

 

           784,03

5.

Obiski na domu, v bolnišnicah, domovih za starejše (darila, jubilanti)

 

           796,52    

6.

Družabna srečanja starejših,prizadetih

 

           293,46        

7.

Pomoč otrokom

 

           158,31      

8.

Pomoč v obliki delavnic, oratorija, letovanje

 

          /

9.

Pomoč v večjih nesrečah, in stiskah, invalidski pripomočki,

 pomoč ŠKC

 

           200,00     

10.

Drugo: plačilo položnic, računov, gradbeni material, oprema

 

 

          528,22

 

SKUPAJ IZDATKI ZA LETO 2015

        3347,91

 

 

Poročilo župnijske Karitas Nova Cerkev za leto 2015

 

"Bog je ljubezen in vse,kar dela, nosi podobo njegove ljubezni, najbolj pa človek, ki je Božji otrok." Na tem temelji človekovo dostojanstvo in tudi poslanstvo Karitas, ki je posredovanje usmiljene Ljubezni človeku.

Leto 2015 je bilo jubilejno leto in temu primerno je bilo tudi geslo tedna Karitas z naslovom 25 let v službi človekovega dostojanstva.

Za nas kristjane je vsak človek Božja podoba in že zaradi tega ima nedotakljivo dostojanstvo. Le s spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka, vsakega posameznika,  je mogoče ustvarjati pravično družbo.  Naša naloga je da branimo to človekovo dostojanstvo, predvsem pa ukrepamo ko gre za različne kršitve človekovega dostojanstva.

Sodelavci Karitas smo se v preteklem letu mesečno srečevali, kjer smo ob molitvi in duhovnem razmišljanju načrtovali in izvajali različne oblike pomoči posameznikom, družinam, starejšim.. Verjetno se tega ne zavedamo dovolj pa vendar smo lahko ponosni in hvaležni, da smo izbrani in poslani k nekomu, ki potrebuje neko materialno, duhovno  pomoč, pogovor, pozornost..

Različne oblike pomoči je v preteklem letu prejelo 131oseb.  Razdelili smo približno 2484 kg različnih prehranskih in higienskih izdelkov iz intervencijskih zalog ES. S pomočjo ŠK in z lastnimi sredstvi smo tako v postnem kot v adventnem času razdelili 41 paketov. Pomoč je bila razdeljena na prošnjo posameznikov ali na pobudo sodelavcev ŽK  in posameznih župljanov.

Na prošnjo družin smo poravnali nekaj položnic in računov.

Pomoč v obliki šolskih potrebščin sta prejeli dve družini.

V sodelovanju z RK smo pomagali družini pri delni obnovi stanovanja: menjavi  talne obloge v kuhinje, polaganje tlaka v veži, v kuhinji uredili odtoke in napeljavo vode, menjali pohištvo.., RK pa uredil električno napeljavo in higiensko pleskanje prostorov.  Večina del je bila izvedena s prostovoljci iz naše župnije in z doniranimi materialnimi sredstvi.

S pomočjo gospoda Bena Podergajsa in njegovega donatorja (podjetje ALBA) smo družini in posamezniku podarili hladilnik in pralni stroj.

S starejšimi iz župnije smo se v preteklem letu družili  trikrat, v postnem in adventnem času ter na letnem srečanju v so organizaciji  s Krajevno skupnostjo in RK Nova Cerkev. Skupaj z gospodom župnikom smo na domu obiskali 24 župljanov, ki so v letu 2015 praznovali okrogli jubilej.  Med božičnimi prazniki pa smo obiskali naše župljane v domovih za ostarele.

V času oratorija je skupina otrok obiskala starejše v domu za ostarele v Vojniku. To je bilo posebno doživetje in izkušnja  tako za otroke kot tudi za nas sodelavce, ki smo jih spremljali.

Mladi iz župnije pa so z betlehemsko lučko razveselili 23 starejših in bolnih po župniji in jim tako polepšali praznike.

Finančna sredstva za delovanje ŽK smo zbrali od različnih akcij (butare, sveče..) in z darovi posameznikov. Del sredstev pa smo pridobili preko razpisa o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij s strani občine Vojnik.

Sodelavci ŽK se iskreno zahvaljujemo vsem dobrotnikom preteklega leta. Iskrena hvala za podarjena sredstva, molitve , za zaupanje..

Vstopili smo v jubilejno leto usmiljenja, zato svoje razmišljanje zaključujem z spodbudami, ki so jih taizejski bratje ponudili mladim na evropskem srečanju in so lahko spodbuda vsem nam: zaupati sebe Bogu, ki je usmiljenje, in sprejeti njegov dar odpuščanja  ter ga deliti z bližnjimi; sami in skupaj z drugimi biti blizu ljudem, ki so v stiski; biti solidarni z vsem stvarstvom.

 Človek išče mir srca in prav v usmiljenju ga lahko najde.

 

 

Marija Gobec