Preskoči na vsebino


Kronika 2015

STATISTIKA ZA LETO 2015:

 

 

                                        2015                                                2014

-----------------------------------------------------------------------------------------

KRSTI:                               29 (13 dečkov in 16 deklic)             28

  • 15 se jih je rodilo kot 1. otrok v družini
  • 11 se jih je rodilo kot 2. otrok v družini
  •   2 sta se rodila kot 3. otrok v družini
  •   1 se je rodil kot 4. otrok v družini
  •  12 otrok iz družin, kjer so starši cerkveno poročeni  

                       

PRVOOBHAJANCI:            20 (31. maja)                                     15

BIRMANCI:                          27 (26. septembra)                             44

POROKE:                               9 + 1 parov                                   4 + 1

POGREBI:                             14  (8 moških in 6 žensk)                  24

  • povprečna starost  69 let
  • 7 rajnih je bilo pred smrtjo oskrbljenih z zakramenti

SV. OBHAJILA:          18.000                                           18.500

 

Nedeljniki:  301 (19.4.2015)    357 (23.3.2014)    459 (17.03.2013)

                     273 (15.11.2015)  341 (16.11.2014)  316 (10.11.2013)

 

                                                                                                                             

 

KRONIKA za leto 2015

 

3. januar – Tudi v naši župniji smo se v soboto, 3. januarja 2015 zbrali koledniki. Domove po

naših vaseh je obiskovalo 7 skupin otrok in spremljevalcev. S svojim prihodom in blagoslovom smo razveselili mnoge ljudi, ki pa so s svojim darom razveselili nas, saj bomo lahko z zbranimi 3065,49 € pomagali otrokom v misijonskih deželah. 

24. januar – 2. Večer v kašči 2014/15 – gost večera dr. p. Christian Gostečnik.

 

21. februar – 3. Večer v kašči 2014/15 – gost večera gospa Sonja Pungertnik, roj. Pušnik – 

                     Slovenka leta 2014.

14. marec – papež Frančišek imenuje p. Alojzija Cvikla DJ za novega Mariborskega nadškofa

                    in metropolita.

3. april – Veliki petek – nenadna smrt Cirila Deželaka, svaka p. Alojzija Cvikla. Pogreb je bil

                na Veliko noč.

12. april – sprejem novega Mariborskega nadškofa metropolita Alojzija.

26. april – Nedelja Dobrega pastirja – škofovsko posvečenje nadškofa Alojzija v mariborski

                 stolnici. Slovesnosti, pri kateri je prepeval mešani cerkveni zbor iz Nove Cerkve,

                 se udeleži tudi precej rojakov iz Nove Cerkve. Na to slovesnost smo se pripravljali

                 skupaj z Mariborsko nadškofijo z devetdnevnico v čast Mariji, Materi dobrega

                 sveta.

3. maj – Mariborski nadškof  je bil prvič med nami v škofovskem ornatu. Ob tej priliki je

              krstil pranečakinjo Manco Deželak.

31. maj – Prvo sv. obhajilo – prejelo ga je 20 prvoobhajancev.

7. junij – Srečanje zakonskih jubilantov.

20. junij – Župnijsko romanje v Belo Krajino – na romanje smo odšli z dvema avtobusoma.

                 Udeležil se ga je tudi naš rojak, misijonar p. Hugo Delčnjak – letošnji zlatomašnik.

24.-27. junij - Oratorij

5. julij – Zlata maša p. Huga Delčnjaka, ki so se je udeležili tudi ostali duhovniki, ki so imeli  

              novo mašo v Novi Cerkvi: dr. Vinko Kraljič, Franci Pohajač in msgr. Alojzij Cvikl

              in številni duhovniki iz frančiškanskega reda, kakor tudi iz Afrike in Južne Amerike.

             Na slovesnost smo se pripravljali s tridnevnico. Prvi dan smo v sliki in besedi 

             spoznali življenjsko pot zlatomašnika – njegove misijonske postojanke. Drugi dan

             smo imeli celodnevno češčenje, tretji dan pa zaključili s prvosobotno pobožnostjo.

16. avgust – Agapitova nedelja – slovesnost vodi gospod kanonik Janez Lesnika, generalni

                    vikar Mariborske nadškofije.

30. avgust – BIO (bolniki, invalidi in ostareli) romanje v Puščavo.

26. september – Sv. birma, pri kateri podeli ta zakrament 27. birmancem Celjski škof

                          dr. Stanislav Lipovšek.

18. oktober – podelitev »palija« nadškofu Alojziju Cviklu v Mariboru.

18. oktober – Blagoslov nove kapele posvečene v čast Gorski Materi božji. Blagoslov opravi

                      dr. Vinko Kraljič, župnik na Črešnjicah in Svetini, ki je bil tudi glavni investitor

                      čudovite nove kapele in lepega kipa.

8. november – Šentlenartska nedelja, ki si jo bomo letos zapomnili po diakonskem

                        posvečenju Gregorja Majcna. Posvetil ga je naš celjski škof dr. Stanislav

                        Lipovšek ob somaševanju številnih duhovnikov, diakonov in tudi

                        Mariborskega nadškofa Alojzija. Tudi na to slovesnost smo se pripravljali s

                        tridnevnico. Prvi dan smo imeli adoracijo, češčenje najsvetejšega in molitev za

                        nove duhovniške in redovniške poklice in stanovitnost poklicanih. Drugi dan

                        smo pripravili mini svetopisemski maraton, tretji dan pa smo bili priče

                       slovesnemu podpisu listin pred škofom,

11. november – 1. Večer v kašči 2015/16 – gost večera p. Karel Gržan.

21. november – Dekanijsko srečanje ŽPS v Vojniku. Srečanje in duhovno obnovo vodi

                          p. Silvo Šinkovec DJ.

22. november – Praznik Kristusa Kralja – k sestram klarisam v Nazarjah vstopi Andreja

                          Zorko.

15. december – 2. Večer v kašči 2015/16 – gost večera dr. Jože Ramovš z inštituta Antona

                         Trstenjaka in 5 zakonskih parov iz zakonskih skupin.

20. december – Referendum, na katerem, na katerm smo se odločili  za vrednoto družine,

                          očetovstva, materinstva in pravice otrok do očeta in matere.

26. december – Tradicionalni božični koncert, s katerim smo počastili božično skrivnost in

                          naš državni praznik, 25-letnico naše samostojnosti in enotnosti.