Preskoči na vsebino


Oznanila, 16. navadna - Krištofova nedelja

 

O Z N A N I L A

 

 

16. NAVADNA –

KRIŠTOFOVA  NEDELJA

21. julij

 

 

Ob 7. za +Danila, Janeza in Jožefo Srebot.

Ob 10. za+Ivana in Agato Rupnik.

Ob 16. dekanijsko molitveno srečanje za nove duhovne poklice in

           sv. maša za župljane in za nove duhovne poklice.     

                            

PONEDELJEK

22. julij

Sv. Marija Magdalena  

 

Ob 7. za +Ljudmilo Šteble.

 

TOREK

23. julij

Sv. Brigita  

 

Ob 18. za +Hermana Kotnika.

SREDA

24. julij

Sv. Krištof

 

Ob 7.  za +starše Švent ter Ano in Baltazarja Videmšek.

ČETRTEK

25. julij

Sv. Jakob Starejši

 

 

Ob 18. za +Maksa Špeglja.

  PETEK

26. julij

Sv. Ana in Joahim

 

Ob 18. za +starše Kramar in Božnik. 

  SOBOTA

27. julij

 

Sv. Gorazd in Kliment   

 

Ob 19. za +Ano in Srečka Kovača ter Miha Šibanca;

            za +Alojzijo Pogorevc.      

 

17. NAVADNA

NEDELJA

28. julij

 

 

 

Ob 7. za župljane ter +Ignaca in starše Jošt.

 

Ob 10. za+Franca in Frančiško Simončič.                                 

  

  -  Čiščenje –venčanje: Nova Cerkev.

   -   V torek, četrtek in petek tega tedna bo večerna maša ob 18. uri.

   -   Oznanila lahko odslej najdete tudi na spletni strani:

 http://zupnija-nova-cerkev.rkc.si/