Preskoči na vsebino


Poročilo župnijske Karitas Nova Cerkev za leto 2014

Moje razmišljanje ob zaključku leta ŽK  bi začela z mislijo papeža Frančiška, ki pravi  "Če je ljubezen odnos, potem se gradi kakor hiša. Ne želite je graditi na pesku čustev, ki pridejo in grejo, temveč na skali resnične ljubezni, ljubezni, ki prihaja od Boga. Družina se rodi iz tega projekta ljubezni, ki hoče rasti tako, kot se gradi hiša: naj bo kraj naklonjenosti, pomoči, upanja." V tem duhu je potekal tudi teden Karitas katerega  geslo je bilo " V družini sem doma".  Družina, ki je v današnjem času pogosto ranjena, razbita, v materialni stiski, pogosto pa  tudi v čustveni in duhovni krizi,  še posebej nagovarja nas, sodelavce Karitas, da ji stopimo naproti, podamo svojo roko, podarimo svoj čas,  molitev..

Zavedamo se, da današnjo družino ohranja On, ki jo je poklical v življenje, mi se mu moramo samo prepustiti in ga prositi, da On naredi po našem srcu in naših rokah tisto, kar mi ne zmoremo, v dobro družinskega življenja.

V preteklem letu smo se sodelavci Karitas mesečno srečevali. Ob prebiranju Svetega pisma, molitvi..  smo načrtovali in izvajali različne oblike pomoči  posameznikom, družinam , bolnim in starejšim ter otrokom iz socialno šibkih družin.  Različne oblike pomoči je v preteklem letu prejelo 146 oseb. Pomoč v obliki prehranskih izdelkov je prejelo 129 oseb. Razdelili smo približno 2420 kg različnih prehranskih izdelkov. S pomočjo Škofijske Karitas in z lastnimi sredstvi smo razdelili  49 velikonočnih paketov posameznikom in družinam. Pomoč je bila razdeljena na prošnjo posameznikov ali na pobudo sodelavcev ŽK in posameznih župljanov. Na prošnjo posameznikov in družin smo poravnali nekaj položnic in računov.

Pomoč v obliki šolskih potrebščin je prejelo 5 otrok, dvema otrokoma  pa smo omogočili počitnice na letovanju biserov v Portorožu.

V preteklem letu smo za starejše župljane pripravili dva srečanja s sveto mašo in druženjem. Obiskovali smo starejše župljane, ki so med letom praznovali okrogli jubilej ( 80, 90,95 let). V božičnem času  smo obiskali in s skromnim darilcem razveselili naše župljane, ki živijo v različnih domovih za starejše.

Mladi iz župnije pa so v božičnem času z betlehemsko lučko razveseli bolnike in onemogle po župniji in jim tako polepšali  praznike. V karitativno delo je bila v prvi polovici leta aktivno vključena tudi Mlada Karitas.

V preteklem letu smo uvedli tudi uradne ure (prva sobota v mesecu) z namenom nudenja nematerialne oblike pomoči v obliki pogovora, svetovanja, predvsem pa pripravljenosti, da posamezniku, ki je v stiski prisluhnemo in da skupaj poiščemo pot iz stiske v kateri se je znašel.

Za  delovanje ŽK so potrebna določena finančna sredstva. Organizirali smo različne delavnice: izdelava velikonočnih butaric, adventnih venčkov, voščilnic. Sredstva smo pridobili s prodajo sveč in darovi posameznikov. Del sredstev pa smo pridobili preko razpisa o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij s strani občine Vojnik.

Sodelavci ŽK se zavedamo, da brez pomoči posameznikov, ki s svojim darom, molitvijo in zaupanjem, podpirajo naše poslanstvo ne bi zmogli.  Zato iskren "Bog lonaj" vsem dobrotnikom preteklega leta.

Pred nami je novo leto, nov začetek, ki naj temelji na ljubezni, zastonjski ljubezni..., samo ljubezen, ki ne pričakuje zahvale in povračila, obrodi sadove.

 

 

Marija Gobec

vodja ŽK Nova Cerkev