Preskoči na vsebino


ZAPISNIK - Župnijski pastoralni svet

Zapisnik 38. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 37. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 36. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 35. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 34. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 33. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 32. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 31. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 30. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 29. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 28. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 27. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 26. seje si lahko pogledate TUKAJ.

Zapisnik 25. seje si lahko pogledate TUKAJ.

 

Slovenska škofovska konferenca ja na svoji izredni seji dne 17.1.2000 v Mariboru potrdila Statut in pravilnik volitev ŽPS v slovenskih škofijah. Ustanovitev ŽPS je s tem obvezujoča za vse slovenske župnije kot redna oblika načrtne pastorale. Statut ŽPS opredeljuje, kaj je ŽPS, kako naj delo poteka, kdaj se naj seje sklicujejo oz. predpisuje njegovo delovanje. ŽPS ne more odločati o verskih resnicah, zaupana pa mu je naloga, da skupaj z župnikom išče najprimernejše rešitve na področju verskega življenja, gospodarskega dela v župnišču in pri cerkvi – in uresničuje na sejah sprejete sklepe. Člane v  ŽPS volimo za pet let. Zadnje volitve so bile v začetku leta 2010. V naši župniji sestavljajo pastoralni svet:

-          predstavniki vasi, ki so izvoljeni ali izbrani,

-          člani po službeni dolžnosti

-          zastopniki skupin

-          posebej imenovani član

Skupaj nas je 21 članov in gospod župnik. Vsak pastoralni svet ima tajništvo. Našega predstavljajo g. župnik, tajnik Peter Oprčkal, vodja komisije za oznanjevanje Mateja Oprčkal, vodja komisije za bogoslužje Darinka Stagoj in vodja komisije za diakonijo Sabina Majcen. Sestajamo se mesečno, dnevni red predlaga g. župnik iz tekočih zadev v  župniji in iz gradiva Naše poslanstvo, kjer so dane smernice za ŽPS v pastoralnih letih. Za leto 2011-2012 nosi naslov Pravičnost v ljubezni. V letu 2008 in 2009 smo razpravljali o DRUŽINI, PASTORALI in SODELAVCIH, MLADINI ter KARITATIVNOSTI in DOBRODELNOSTI. Sestavili smo pastoralni načrt župnije Nova Cerkev za obdobje 2009-2012. Potrjen je bil 8. septembra 2009. Kar smo v letu 2009 zapisali v naš plan za tri leta, izvajamo in se župljani trudimo po svojih močeh. To smo zapisali na seji v maju letos, ko smo na škofijo Celje oddali poročilo o izvajanju plana. Odgovori in predlogi bodo koristen napotek k pripravi vseslovenskega pastoralnega načrta, katerega pripravlja pater Branko Cestnik. Člani župnijskih pastoralnih svetov se sestajamo tudi na dekanijski ravni. Srečanja smo imeli na Frankolovem, v Vojniku, zadnja leta pa v Novi Cerkvi. Taka srečanja krepijo duhovne in družabne vezi.   Januarja 2010 smo se udeležili  duhovnih vaj  v Oazi miru na Ljubelju. Povezujejo nas tudi čistilne akcije pri župnišču in cerkvi, ter zadolžitve pri organiziranju prireditev in  cerkvenih slovesnosti.

Dogajanja v župniji so, skratka župnija živi in dela.