Preskoči na vsebino


Župnijska Karitas Nova Cerkev - naloge v letu 2014

a) Pomoč družinam in posameznikom

- pomoč v obliki prehranskih paketov z najosnovnejšimi živili,  velikonočni in božični paketi

( pomoč se dodeli na podlagi prošnje posameznika ali družine, oziroma na pobudo sodelavcev Karitas ali drugih)

- pomoč pri nakupu kurjave ( pomoč se dodeli na podlagi prošnje posameznika ali družine, oziroma na pobudo sodelavcev Karitas ali drugih)

-  nudenje psihosocialne pomoči; svetovanje, napotitev v specializirane institucije

b) pomoč otrokom

- pomoč pri nakupu šolskih potrebščin ( pomoč se dodeli na podlagi prošnje družine, oziroma na pobudo sodelavcev Karitas ali drugih - šolska svetovalna služba)

- letovanje otrok ( pomoč se dodeli na podlagi prošnje družine, oziroma na pobudo sodelavcev Karitas ali drugih)

- nudenje učne pomoči otrokom ( pomoč se nudi na podlagi prošnje družine, oziroma na pobudo sodelavcev Karitas ali drugih)

- pomoč pri vključitvi otrok iz socialno ogroženih družin v oratorij

c) Pomoč starejšim, bolnim  invalidom in osebam s posebnimi potrebami

-  pomoč v obliki prehranskih paketov ( pomoč se dodeli na podlagi prošnje posameznika, oziroma na pobudo sodelavcev Karitas ali drugih)

- pomoč pri nakupu kurjave( pomoč se dodeli na podlagi prošnje posameznika, oziroma na pobudo sodelavcev Karitas ali drugih)

- srečanje starejših  v postnem času

-letno srečanje starejših v mesecu septembru

-srečanje starejših v adventu

- obisk sodelavcev Karitas in g.Vicmana na domu pri jubilantih (80 let, 90 let, 95 let)

- božično novoletna voščila vsem starejšim nad 70 let (december 2013)

- obisk mladih,  z betlehemsko lučko,  na domu bolnih, invalidov in ostarelih (december 2014)

- obiski starejših župljanov v domovih za ostarele

- nudenje psihosocialne pomoči; pogovori, svetovanja, napotitve v specializirane ustanove

 

d) Vključevanje otrok in mladih v karitativno delo

- delavnice za otroke

-vključevanje mladih v karitativno delo

- vključevanje mladih pri obiskovanju ostarelih na domu, pomoč pri srečanju starejših

e) Pridobivanje finančnih sredstev

-  prodaja sveč na Svečnico

- izdelava butar za cvetno nedeljo

- pridobitev sredstev preko javnega razpisa s strani občine

- sodelovanje pri akciji " namesto ene sveče na grob"  ob 1.novembru

- izdelava adventnih venčkov

- sredstva posameznikov

- dobrodelna prireditev ???

f) Izobraževanje sodelavcev Karitas

- udeležba na izobraževanjih, ki jih organizira Škofijska Karitas

- udeležba sodelavcev Karitas na srečanjih, predavanjih, ki so organizirana v okviru župnije

- skrb posameznika za svojo duhovno rast