Preskoči na vsebino


Poročilo župnijske Karitas Nova Cerkev za leto 2013

Ob razmišljanju o delu ŽK v preteklem letu , se mi misli vedno znova vračajo k tednu Karitas, katerega geslo je bilo " Verjamem vate". Ko verjamemo v Njega, ki je izvir ljubezni in čutimo njegovo zaupanje, lažje verjamemo v sebe in v bližnje. Kot pravi generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic, gre v bistvo za uresničevanje prve in druge zapovedi ljubezni. Ljubezen do Boga je za vsakega vernika na prvem mestu, sledi ljubezen do sebe in ko v resnici ljubimo in sprejmemo sebe, smo zmožni tudi ljubezni do drugega.

Sodelavci naše ŽK smo še posebej poklicani, da vsakemu človeku, še posebej revnemu, nebogljenemu, osamljenemu, prinašamo božjo ljubezen. To ljubezen pa črpamo pri vsaki sveti maši, na naših mesečnih srečanjih, ob prebiranju svetega pisma, na duhovnih obnovah in srečanjih, ki jih organizira Škofijska Karitas in v naši osebni molitvi.

V preteklem letu je bila nudena pomoč posameznikom, družinam, bolnim in ostarelim ter otrokom iz socialno šibkih družin. Različne oblike pomoči je prejelo 192 oseb. Pomoč v obliki prehranskih izdelkov ( hrana iz intervencijskih zalog evropske skupnosti) je prejelo 129 oseb.  Razdeljeno je bilo 2088 l mleka in 2869 kg ostale hrane. S pomočjo Škofijske Karitas in z lastnimi sredstvi smo razdelili velikonočne in božične pakete 50 družinam in posameznikom. Pomoč je bila razdeljena na prošnjo posameznika ali na pobudo sodelavcev ŽK.

Pomoč v obliki šolskih potrebščin je prejelo 6 otrok, dvema otrokoma pa smo omogočili počitnice na letovanju biserov v Portorožu.

Naša posebna ljubezen so starejši, bolni, invalidi. Zanje smo v preteklem letu pripravili tri srečanja  s sveto mašo in druženjem. Med letom smo na domovih obiskali starejše župljane, ki so praznovali okrogli jubilej.  V božičnem času pa smo obiskali in z majhno pozornostjo razveselili naše župljane, ki živijo v domovih za ostarele.  Mladi iz župnije  so na domove bolnih in ostarelih odnesli betlehemsko lučko, jim polepšali praznike, sebe pa duhovno obogatili.

Z ustanovitvijo skupine Mlada Karitas, se bodo lahko otroci in mladi še bolj aktivno vključevali karitativno delo v župniji in tako razvijali in negovali čut za sočloveka in dobrodelnost.

Za prej naštete aktivnosti so potrebna tudi finančna sredstva. Trudimo se jih pridobiti na različne načine. Organizirali smo delavnice: izdelava butaric, adventnih venčkov, voščilnic in na ta način pridobili del finančnih sredstev. Sredstva smo pridobili tudi s prodajo sveč in darovi posameznikov. Del sredstev  smo preko razpisa pridobili s strani občine Vojnik. 

Posebna zahvala pa gre vsakemu posamezniku v župniji, ki s svojim darom, molitvijo, verjame v nas in naše poslanstvo skozi vse leto.

 

V preteklem letu je ŽK dobila v župnišču svoje prostore. Za vse ki so v stiski, osamljeni ali potrebujejo materialno pomoč, imamo odprta vrata vsako prvo soboto v mesecu od 8.30 do 10.00 ure.

Marija Gobec

 

Poročilo o porabi sredstev Župnijske Karitas Nova Cerkev za leto 2013

 

A

VIR PRIHODKA

 

Znesek v EUR  

1.

Zbrana sredstva od prireditev in akcij ( venčki,butare, voščilnice,)

 

1159,23

2

Prispevki lokalnih skupnosti ( občina, KS)

 

   700,00

3

Darovi dobrotnikov ( po položnici, gotovina, nabiralnik v cerkvi, sveče) 

 

1659,42

4

Prejeta denarna sredstva od ŠKC

 

/

5

Drugo

 

/

 

SKUPAJ VSI PRIHODKI

 

3518,65

 

B

 

VRSTA STROŠKA

ZNESEK v EUR

1.

Stroški poslovanja (poštnina

 385,33

2.

Investicije in vzdrževanja

 

        /

3.

Stroški izvedbe dobrodelnih akcij

 

   36,37

4.

Pomoč v hrani, z ozimnico in higienskimi pripomočki

 

 797,00

5.

Obiski na domu, v bolnišnicah, domovih za starejše (darila, jubilanti)

 

 574,87

6.

Družabna srečanja starejših,prizadetih

 

 829,30

7.

Pomoč otrokom

 

 438,02

8.

Pomoč v obliki delavnic, oratorija

 

 200,00

9.

Pomoč v večjih nesrečah, in stiskah, invalidski pripomočki,

 pomoč ŠKC

 

 868,50

10.

Drugo

 

 

     /

 

SKUPAJ IZDATKI ZA LETO 2013

4129,39